อุปกรณ์ พันฟิล์มยืด Hand wrapper

วิธีการใช้อุปกรณ์พันฟิล์ม

ขั้นตอนที่1 หมุนด้ามออก เพื่อใส่ฟิล์มยืดเข้าไป
ขั้นตอนที่2 ใส่ตัวน๊อตเข้าไปด้านข้าง
ขั้นตอนที่3 จับตัวน๊อตไว้ แล้วหมุนด้ามไปตามเข็มนาฬิกา
ขั้นตอนที่4 ตึงฟิล์มยืดออกมา
ขั้นตอนที่5 เอาส่วนที่ตึงออกมาใส่ใต้ขาสิ่งของที่ต้องพัน จากนั้นเดินพันรอบพาเลท
ขั้นตอนที่6 เมื่อพันสิ่งของเสร็จฉีดฟิล์มยืดออก

ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์พันฟิล์ม
1. ช่วยลดแรงงานของคนเรา
2.ทำงานสะดวกสบายมากขึ้น เวลาพันสิ่งของต่างๆ 
3.ประหยัดเวลาในการทำงาน


How to use the hand wrapper.

Step 1 Turn The handle to load The Film Into The stretch.

Step 2 Insert The bolts Into The Side.
Step 3 Capture The Nuts And turn The handle clockwise.
Step 4 Stretch Film, stretch out
Step 5 Take The tension out of Things to Put. . The legs under. Then I Wrapped Around The Pallet.
Step 6 Injection Stretch out on thousands of Items completed.

Advantage of using hand wrapper
1.
Reduces The Labor of The People
2. more Comfortable Working A Thousand Things
3. Saving operation time