วิธีการสั่งซื้อ

1.สอบถามราคาและคุยรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการซื้อทางโทรศัพท์
2.สั่งสินค้าได้โดยแฟกซ์ใบสั่งซื้อเข้ามาทางบริษัทของเรา
3.กำหนดวิธีในการส่งสินค้า
4.เซ็นต์เอกสารในการนำส่ง
5.ชำระเงินค่าสินค้า

1. Ask and discuss details of the product you wish to purchase by phone.

2. order by fax, order buy into the company.
3. method of delivery.
4. cents document delivery.
5. payment value